2019-03-06

Donges Group, som ägs av investeringsgruppen Mutares AG, expanderar till Nordeuropa. Mutares dotterbolag har tecknat ett köpeavtal med Normek Group Oy, ägd av Intera Fund I Ky och privata aktieägare, om förvärv av Normek Oy och dess dotterbolag i Finland och Sverige.

Donges Group har specialiserat sig på projektering och utförande av stålbroar och stålkonstruktioner samt högkvalitativa tak- och fasadlösningar.

Normek är liksom Donges Group också en ledande leverantör inom stål- och fasadbyggnation och verkar huvudsakligen på de svenska och finska marknaderna. Normek driver fyra produktionsanläggningar i Finland och ett projektlednings- och säljkontor i Sverige. Normek har specialiserat sig på projektering och utförande av stålstommar och stålbroar samt tillverkning av kundspecifika glasfasadlösningar. Normeks affärsverksamhet kompletterar Donges-koncernens nuvarande verksamhet idealiskt.

Robins Laik, VD för Mutares AG, förväntar sig att denna transaktion ska öka försäljningen och lönsamheten för hela Donges-koncernen: ”Med Normek är vi glada över att ha hittat en etablerad nordeuropeisk specialist inom stålkonstruktion och fasadlösningar som bidrar till den fortsatta tillväxten av Donges. Detta förvärv kommer att expandera och komplettera produktportföljen och distributionskanalerna från både Donges Group och Normek. ”

Donges Group har varit en del av Mutares sedan november 2017 och utgör en strategisk investering inom segmentet Engineering & Technology. Donges koncentrerar sig nu på att öka lönsamheten ytterligare och optimera sina viktiga affärsområden. Efter förvärvet av den tyska Kalzip-koncernen i oktober 2018 representerar förvärvet av Normek det andra tilläggsförvärvet för Donges Group. Förvärvet av Normek utgör del av den fortsatta positioneringen av Donges som specialistleverantör av stålbroar, stålbyggnad, tak- och vägglösningar på de europeiska marknaderna. Inklusive sina två strategiska tilläggsförvärv genererar hela Donges-koncernen en årsomsättning på cirka 180 miljoner euro och sysselsätter cirka 600 personer.

Mutares AG expands to Northern Europe: Subsidiary Donges Group with second add-on aquisiton
2019-02-28