2015-06-01

Aula Medica i Solna
vinnare av Stålbyggnadspriset 2015

Aula KIStålbyggnadsprisvinnare

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till användandet av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar.

Juryn har beslutat att tilldela Aula Medica i Solna, Stålbyggnadspriset 2015.
Till det vinnande bidraget har juryn valt det projekt som bäst uppfyller prisets kriterier genom:

  • Den genomtänkta kombinationen mellan flera material för att uppnå både funktion och arkitektoniskt uttryck
  • Att utnyttja stålets möjligheter att skapa en större byggnad än vad som får plats
  • Val av teknisk lösning för att framhäva materialets småskalighet och bärförmåga

Priset delades ut i Stockholm den 28 maj. Priset består av 50 000 kronor till de personer som särskilt bidragit till byggnadsverkets utformning och konstruktion, en plakett samt diplom till:

Byggherre:                   Akademiska Hus
Arkitekt:                       Wingårdh arkitektkontor, Jonas Edblad, Gert Wingårdh
Stålkonstruktör:         Cowi, Jonas Ström, Christian Evertsson
Stålentreprenör:         Normek, Jari Bremer

 

Juryns utlåtande är:

Aula Medica är en byggnad som hade varit omöjlig utan stål. En byggnad med ett av Sveriges största auditorium, där stålkonstruktionen möjliggör en stor rumsupplevelse, utan störande pelare och utan att själv synas.

Hörnet som sträcker sig ut över Solnavägen skapar med stålets hjälp den nödvändiga verksamhetsyta som platsen själv inte kunde erbjuda. En nydanande och oväntad lösning som utmanar tyngdlagen och som ger byggnaden spänst och nerv. Konstruktion och form blir till en helhet, precis som samspelet mellan materialen stål, glas och trä.

Aula Medica är en byggnad som på ett innovativt sätt använder stål för att tänja på gränserna för det möjliga. Aula Medica är ett sökande efter den perfekta balansen mellan funktion, ekonomi, skönhet och teknik.