Let’s build it together

Normek är en stål- och fasadentreprenör med fokus på konkurrenskraftiga stål- och fasadkonstruktioner av hög kvalitet.

Vi projekterar, tillverkar och monterar stål- och fasadkonstruktioner till större bygg- och anläggningsprojekt främst inom basindustrin och byggsektorn. Verksamheten är indelad i affärsområdena Stål och Fasader.

Huvudsakliga åtaganden

  • Byggnadsstommar till alla byggnadstyper av stål och prefabricerade betongelement.
  • Alla typer av svetsade stålkonstruktioner för basindustri, gruvnäring och energi, exempelvis cisterner, rörbryggor och dammluckor.
  • Alla typer av stålbroar.
  • Kompletta fasadkonstruktioner av glas, aluminium, skivbeklädnader, panelväggar och prefabricerade väggelement.

Normek driver fyra produktionsanläggningar i Finland och ett projektlednings- och säljkontor i Sverige.

Koncernens samlade produktionsresurser och höga kompetens innebär att vi kan åta oss stora och krävande projekt, även då tidplanen är pressad. Utförandet av våra leveranser och montagearbeten kännetecknas av vår höga kvalitetsnivå och leveranssäkerhet. Vår målsättning är att vi ska vara kundens förstahandsval för stora och krävande stål- och fasadentreprenader där kvalitet, leveranssäkerhet och projekthantering är av avgörande betydelse.

Läs mer om våra verksamhetsområden samt vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete på respektive undersida.

Arbetena i verkstad och på montageplats bedrivs alltid under kvalificerad arbetsledning med de rätta kompetenserna. Arbetsmiljön, med identifiering och hantering av de olycksfallsrisker arbetet medför, är en självklar och prioriterad del.

Normek är ett ledande stål- och fasadbyggnadsföretag verksamt på den nordiska marknaden. Företaget har sitt svenska huvudkontor i Piteå samt sälj- och projektledningskontor i Umeå, Stockholm och Örebro. Företaget utför stål- och fasadentreprenader över hela Sverige. Koncernen har sitt säte och huvudkontor i Helsingfors. Totalt har koncernen ca 350 medarbetare och en årlig omsättning på ca 90 MEur.