Vi är vana vid höga krav

Våra kunder har höga krav. Det tycker vi är bra.

Vår viktigaste tillgång är vår personal. Att de är licensierade ser vi därför som en självklarhet, alla som arbetar med tillverkning i våra verkstäder har svetslicens enligt EU:s normer, vår arbetsledning har riksbehörighet inom tillverkning och montering av avancerade stålkonstruktioner (TR/stål) och vi har EWS- utbildad personal inom företaget.

Vår verksamhet följer ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 för utförande av stålkonstruktioner och utvecklar ständigt vårt arbete för att hela tiden möta och överträffa våra kunders krav och förväntningar.

Vår produktion är certifierad för CE-märkning av stålkonstruktioner till högsta utförandeklass EXC4 samt för aluminiumkonstruktioner till utförandeklass EXC2 enligt EN 1090-1:2009+A1:2011. Vi är även certifierade enligt
ISO 3834-2:2005.

Vårt arbetsmiljöarbete är högt prioriterat och arbetena i verkstad och på montageplats bedrivs alltid under kvalificerad arbetsledning med de rätta kompetenserna. Identifiering och hantering av de olycksfallsrisker arbetet medför är en självklar och högt prioriterad del.