Ledande stålbyggare med stor erfarenhet

Normek tillverkar och monterar alla förekommande typer av stålbroar. De vanligaste projekten är stålöverbyggnader till GC-, järnvägs- och vägbroar i hela landet. Vi utför alla typer av stålbroar, exempelvis I-balksbroar, lådbroar, bågbroar och snedkabelbroar.

Våra brokonstruktioner tillverkas vid vår egen anläggning i Uleåborg eller hos någon av våra underleverantörer. Vi har stor kapacitet och lång erfarenhet av tillverkning av brokonstruktioner, vilket garanterar en säker tillverkningsprocess och ett resultat som uppfyller de ställda kraven. Vår produktion är certifierad för CE-märkning till högsta utförandeklass EXC4.

Leverans till arbetsplatsen sker normalt i så stora sektioner som möjligt för att minska andelen arbete på montageplatsen. Arbetena med ihopsättning, svetsning och lansering/montering på montageplatsen sker under kontrollerade former och med kompetent behörig personal.

Våra uppdragsgivare inom området är främst byggföretag samt statliga/kommunala bolag och verk.

Gemensamt för infrastrukturprojekt, främst broar, är att de oftast är förenade med mycket höga kvalitetskrav och kan vara utförandemässigt komplicerade. Detta kräver noggrann planering av genomförandet. Tack vare vår långa erfarenhet och vårt stora tekniska kunnande inom området är vi väl förtrogna med kvalitetskraven och vet vad som krävs.

Pågående och avslutade projekt i Sverige som vi levererat till under senare år:

Vägbroar 2120 och 2121 E4 vid Hjulsta-Kista, Stockholm.
Järnvägsbro över Nyköpingsån, Nyköping.
Vägbro över Västerdalälven vid Holsåker, Dalarna.
Broar NS17, Stockholm.
Vägbroar 1783 och 1787 Viared-Kråkared över Viskan, Borås.
Vägbroar O1728 Sörkilen och O1729 Dynekilen, Strömstad.


För mer information samt offertförfrågan kontakta:

Niklas Ersson
Projektchef
Tel. +46 (0)911 25 73 14
niklas.ersson@normek.com