Kompetent stålbyggare med erfarenhet av krävande uppdrag

Normek utför projektering, tillverkning och montering av bärande stommar till byggprojekt samt alla typer av stålkonstruktioner till industri-, energi-, gruvnäring och infrastruktur. Vi har genom åren med framgång genomfört en mängd större stålbyggnadsprojekt med högt ställda kvalitetskrav, snäva tidplaner och andra kundkrav. Att vi genomför uppdragen med systematisk identifiering och hantering av arbetsmiljörisker samt med god arbetsmiljö för våra medarbetare är en självklarhet.

Den kompletta stomentreprenören

Normek utför projektering, leverans och montering av alla typer av bärande byggnadsstommar av stål och prefabricerad betong. Vi är med hela vägen i ert byggprojekt – vårt åtagande omfattar allt från enbart stommen till en vädertät byggnad. Vi erbjuder ett komplett åtagande, som utöver stommen även kan innehålla leverans och montering av väggar, tak, glaspartier samt kompletterande stålkonstruktioner.

Vår fokusering ligger på projekt inom följande områden:

  • Alla typer av stommar och stålkonstruktioner för industrier, gruva och energi.
  • Depåbyggnader för kollektivtrafik och logistik.
  • Köpcenter, hotell och kontorsbyggnader.
  • Olika typer av hallar; t ex köpcenter, idrotts- och evenemangshallar, industrihallar, verkstadshallar, lager- och logistikhallar.
  • Byggnader för gruvnäring; t ex anrikningsverk, malmlager, truckverkstäder, driftstationer, bergspelsbyggnader.
  • Värmeverk, kraftvärmeverk, ställverks-/transformatorbyggnader, omriktarstationer.
  • Stålstommar för bangårdar och stationsbyggnader.

Pågående och avslutade projekt i Sverige som vi levererat till under senare år:

Industri, gruva, energi
Boliden Mineral Aitik 36 MTon, Gällivare.
Boliden Mineral Projekt BORE E-kaldoverk, Skellefteå Rönnskär.
Boliden Mineral Garpenberggruvan produktionsökning, Garpenberg.
LKAB KA3, Kiruna.
LKAB Rökgasrening Svappavaara, Kiruna.
LKAB Truckverkstad Svappavaara, Kiruna.
Dannemora mineral Nybyggnad sovringsverk och produktfickor, Österbybruk.
Gestamp Hardtech Produktionsanläggning, Luleå.
SCA Obbola Nytt kokeri, Umeå.
SSAB Tunnplåt Svalhall 2008, Luleå.
Facebook Serverhallar LLA1, Luleå.
Mälarenergi Förnyelsen block 6, Västerås.
Svenska kraftnät Omriktarstation Fenno Skan 2, Finnböle.
Älvsbyns energi Kraftvärmeverk, Älvsbyn.
Mariehamns energi Kraftvärmeverk, Mariehamn.

Sport- och evenemangsarenor
Tele2 Arena, Stockholm.
Sollentuna friidrottshall, Sollentuna.

Kommersiella och offentliga byggnader
Balticgruppen Campus X, Umeå.
Balticgruppen Hotell Kv. Forsete, Umeå.
Ikano Köpcenter, Haparanda.
Karolinska institutet Aula Medica, Stockholm.
Täby kommunhus, Täby.
Atrium Ljungberg Gränby köpstad hus 6, Uppsala.

Anläggningar för samfärdsel
Trafikverket Uppsala resecentrum, Uppsala.
SL Spårvagnsdepå Ulvsundadepån, Stockholm.
SL Spårvagnsdepå Lidingödepån, Stockholm.
SL Pendelstågsdepå Brodepån, Stockholm.

För mer information samt offertförfrågan kontakta:

Joakim Ersson
Försäljning
Tel. +46 (0)911 25 73 18
joakim.ersson@normek.com